Voor de installatie van een warmtepomp in een (nieuw) appartementsgebouw zijn in de meeste gevallen zowel individuele als collectieve opstellingen mogelijk. Welke is het interessantst voor jouw project? Ontdek het in dit artikel.

Voor de installatie van een warmtepomp in een (nieuw) appartementsgebouw zijn in de meeste gevallen zowel individuele als collectieve opstellingen mogelijk. Welke is het interessantst voor jouw project? Ontdek het in dit artikel.

Een warmtepomp is een efficiënte en energiezuinige manier om appartementen te verwarmen, al is de installatie niet altijd vanzelfsprekend. Warmtepompen die werken op buitenlucht en hybride systemen hebben naast een binnenunit, namelijk ook een buitenunit. Waar raak je die buitenunit(s) in een appartementsgebouw nu het beste kwijt om zowel esthetisch als op vlak van rendement en geluidsoverlast de beste oplossing...

Ook om appartementen te verwarmen is een warmtepomp een duurzame keuze, maar het is helaas wel geen one-size-fits-all-kwestie. Welke aandachtspunten belangrijk zijn en welke overwegingen het verschil maken, zetten we graag uiteen in dit artikel.

Van Marcke College, dat zijn praktijkgerichte opleidingen waar je alles leert over de nieuwste trends en technieken. Waar je je vakkennis samen met collega’s kan opfrissen zodat je jouw klanten met kennis van zaken adviseert. En zodat je groeit in je job. We spraken met Andy Vanneste, ervaringsdeskundige én zelfstandig installateur sanitair en verwarming.

De razendsnelle technologische ontwikkelingen brengen belangrijke uitdagingen met zich mee voor regelgevers. Voeg daarbij de klimaatsveranderingen die ervoor zorgen dat allerlei overheden – soms weloverwogen, maar niet zelden ad hoc – nieuwe regels en reglementen doorduwen en je krijgt een (soms) onoverzichtelijk kluwen van wetten waaraan iedereen in het bouwproces – van bouwheer tot installateur – moet voldoen. Een kat...

Bouwprojecten moeten vandaag sneller dan ooit opgeleverd worden. De marge voor fouten wordt steeds kleiner. Tegelijk verwachten je klanten nog altijd een voordelige prijs. Klinkt als een onmogelijke situatie? Niet voor Van Marcke. Want met Van Marcke Prefab zorgen wij voor de premontage van technieken. Jij ontvangt volledige energiemodules en kant-en-klare sanitaire installaties op de werf. Gewoon nog even installeren, en...

Er is een tendens om meer kunststofleidingen te gebruiken in HVAC- en sanitaire installaties, maar dat betekent niet dat klassieke systemen in staal, koper of legeringen afgedaan hebben. De keuze voor een bepaald systeem wordt in grote mate bepaald door de voorkeuren van de installateur, waarbij gewoonte, ervaring en kostprijs vaak de meest bepalende criteria zijn.

Bij de keuze van een installatie voor verwarming en/of koeling wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de energieprestaties, maar om die ook echt te halen is een goede afregeling noodzakelijk. De meeste gebruikers hebben er geen aandacht voor, maar met een goede afregeling kan je 30 tot 50% besparen op het energieverbruik, zonder aan comfort te moeten inboeten.

In het streven naar duurzame energie is de bodem een dankbare warmtebron. Niet alleen omwille van zijn stabiele temperatuur, maar ook omdat de warmte relatief eenvoudig onttrokken kan worden. Zowat 30% van alle nieuwe installaties met warmtepompen maken gebruik van bodemwarmte.

Bij de selectie van een verwarmingsinstallatie is de eerste vraag altijd hoeveel vermogen er nodig is – een vraag die in de praktijk neerkomt op een analyse van de behoefte aan sanitair warm water. Van Marcke Engineering heeft de nodige expertise in huis om in de projectbouw alle alternatieven te onderzoeken en via gedetailleerde berekeningen een passend antwoord te formuleren.

Nu de uitfasering van fossiele brandstoffen voor de verwarming van woningen en de productie van warm water is ingezet, maken veel mensen zich zorgen over wat er komen gaat. Bij de meeste projectontwikkelaars is de knoop intussen al doorgehakt en wordt er geen beroep meer gedaan op gasaansluitingen. Voor verwarming kiest men resoluut voor warmtepompen, en waar mogelijk aansluiting op...

In de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de verwarming van gebouwen en de productie van sanitair warm water wordt steeds vaker gekeken naar warmtenetten. Het is een concept dat lange tijd de perceptie tegen had, omdat het de associatie opriep met verouderde systemen in vroegere Oostbloklanden. Tegenwoordig wordt het echter vooral gezien als een moderne, innovatieve oplossing om duurzame energiebronnen...

Water wordt tegenwoordig soms het vloeibare goud genoemd – een manier om aan te geven dat het een kostbare grondstof geworden is waarbij een toenemende schaarste aan vers water de kostprijs overal ter wereld doet toenemen. Het is een onomkeerbare trend waarop je je bij de realisatie van nieuwbouwprojecten en renovaties maar beter kan voorbereiden.

Het heeft bij ons wat langer geduurd dan bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, maar er worden momenteel   in West-Europa en ook in België steeds meer warmtenetten aangelegd. De eerste stap is vaak de moeilijkste, vooral ook omdat er grote investeringen mee gemoeid zijn. Maar eens zo’n warmtenet er is, levert het aan de omgeving de mogelijkheid om steeds meer...

De toenemende aandacht voor de klimaatproblematiek leidt niet alleen tot alsmaar strengere regels, er zijn gelukkig ook steeds meer technologieën beschikbaar om het energievraagstuk op een duurzame manier op te lossen. Om dat ook economisch haalbaar te maken, is er in de verwarming van gebouwen een belangrijke rol weggelegd voor warmtenetten.

Aan mooie ideeën geen gebrek, maar het is pas wanneer concrete oplossingen in detail nagerekend en uitgetekend worden, dat hun prestaties beoordeeld kunnen worden en dat mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken kunnen worden.

Een studiebureau levert onder meer gedetailleerde studies en ontwerpen op vlak van HVAC, sanitair, elektriciteit, brandbeveiliging en meer, op maat van je project. Waarvoor kan je nog meer een beroep doen op een studiebureau en welke diensten levert Van Marcke Engineering? Ontdek het in dit artikel.

Technische en sanitaire installaties voor onder meer commerciële, residentiële, kantoor- en tertiaire gebouwen worden steeds complexer en intelligenter. De regelgeving en comforteisen nemen alsmaar toe, waardoor een up-to-date kennis van (HVAC- en sanitaire ) gebouwtechnieken en technische studies op maat onmisbaar zijn voor elk bouwproject.

“Van Marcke is sterk in innovatie” net architectuur In de wereld van de bouw zijn het niet alleen bouwheren en aannemers die met spelers als Van Marcke in contact staan – ook architecten hebben het nodige overleg met sanitair- en warmtenetbedrijven. Zo ook net architectuur, een Gents architectenbureau onder leiding van onder andere ingenieur-architect Bert Goetvinck. Hij vertelt waarom het
Twaalf jaar geleden startte Jensie Roelant als energieverslaggever met een bijzondere niche binnen de bouwwereld: advies verlenen aan bouwheren en projectontwikkelaars over welke stappen ze het beste zetten bij de aansluiting van energie en warmte. Hierin trof hij enkele jaren later de expertise van Van Marcke Engineering. Het bleek het begin van een ijzersterke samenwerking.