Detailengineering: wat is dat precies?

Detailengineering: wat is dat precies?

Aan mooie ideeën geen gebrek, maar het is pas wanneer concrete oplossingen in detail nagerekend en uitgetekend worden, dat hun prestaties beoordeeld kunnen worden en dat mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken kunnen worden.

Met detailengineering zet Van Marcke Engineering ideeën en concepten om in concrete plannen waarmee aannemers en installateurs direct aan de slag kunnen.

In de wereld van verwarming, HVAC en sanitaire installaties volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Dat creëert nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten, maar stelt architecten en bouwheren ook voor uitdagingen, want tussen conceptuele ideeën en concrete realisaties zijn er vaak tal van praktische vragen die beantwoord moeten worden. 

Detailengineering is de fase in een bouwproject waarin al die praktische vragen aan bod komen. Er worden concrete producten geselecteerd, zoals de toestellen, leidingen, installatiemateriaal en alle andere  aspecten van de installatie. Met die gegevens kunnen dan niet alleen gedetailleerde plannen getekend worden. Ook de prestaties van de installatie, zoals het energieverbruik en de inregeldynamiek, kunnen concreet berekend en gesimuleerd worden . Op dit moment kan op het E-peil van het project exact bepaald worden.

Als toonaangevende speler in oplossingen voor  HVAC en sanitair heeft Van Marcke de nodige knowhow in huis om alle vragen die gesteld kunnen worden bij een nieuw project te beantwoorden en de juiste keuzes te maken. Deze expertise wordt aangeboden als een dienstverlening waarop steeds meer studiebureaus, architecten  en installatiebedrijven een beroep doen. 

Dimensionering van installaties

Daarbij valt op dat studiebureaus en architecten steeds vroeger in een project bij Van Marcke Engineering komen aankloppen. Dat heeft alles te maken met de vele keuzemogelijkheden die er vandaag zijn. Bij het gebruik van warmtepompen bijvoorbeeld, zijn er vaak meerdere bronnen beschikbaar waaraan warmte onttrokken kan worden. Pas wanneer al deze opties concreet nagerekend worden, kan een oordeelkundige keuze gemaakt worden.
Bij de dimensionering van dergelijke systemen wordt gebruik gemaakt van een hele reeks tools en softwarepakketten die het mogelijk maken om te simuleren hoe een installatie zal functioneren en wat het energieverbruik zal zijn. Dergelijke simulaties maken typisch deel uit van de detailengineering omdat ze gebruik maken van modellen waarin alle toestellen en onderdelen van de installatie gespecifieerd zijn. Van Marcke Engineering maakt ook gebruik van Building Information Models (BIM), zodat de gekozen installaties precies ingepast kunnen worden in de ontwerptekeningen van een gebouw.

Ontwerp van technische kokers in 3D

Een specifieke opdracht in dat verband is het ontwerp van technische kokers in grote gebouwen. In die verticale schachten worden heel wat nutsvoorzieningen en leidingen samengebracht, wat inhoudt dat verschillende leveranciers de beschikbare ruimte in de koker onder elkaar moeten verdelen op een zodanige manier dat de systemen elkaar niet hinderen. Voor architecten is het een hele opdracht om al die leveranciers samen te brengen en tot een gezamenlijk plan te komen dat voor iedereen werkbaar is. Daarom is er een tendens om het ontwerp van technische kokers uit te besteden aan een onafhankelijke partij. 

Van Marcke Engineering ontwerpt in dergelijke projecten de volledige inrichting van de koker in 3D, met alle leidingen en koppelingen die nodig zijn om de verschillende installaties in een gebouw te laten functioneren. Dat ontwerp wordt vervolgens aan de installateurs bezorgd zodat iedereen precies weet wat waar moet komen. Het is een specifiek voorbeeld van detailengineering dat nadien op de werf voor alle partijen tijd en kosten bespaart  .

Prefab modules met technische installaties

Een ander voorbeeld van detailengineering waarin Van Marcke Engineering gespecialiseerd is, is het ontwerpen van skids. Dat zijn prefab modules waarin technische installaties samengebracht worden, zodat ze in één geheel naar een werf gebracht kunnen worden. In gebouwen die aangesloten worden op een warmtenet bijvoorbeeld, is het zeer handig om gebruik te maken van skids die dienst doen als interface tussen de straat en een gebouw. 

Alles wat nodig is om het gebouw aan te sluiten op het bestaande warmtenet wordt dan samengebracht in een module die vooraf volledig gemonteerd wordt. Bij het ontwerp van dergelijke skids worden alle componenten gekozen en de manier waarop ze met elkaar verbonden worden. De detailengineering omvat verder het ontwerp van de skid zelf met alle structuren die nodig zijn om de componenten te positioneren en te bevestigen  . 

Samenbrengen van kennis

Wat al deze voorbeelden met elkaar gemeen hebben, is dat er heel wat kennis van de verschillende producten en technieken samengebracht wordt om tot een performante oplossing te komen die beantwoordt aan alle vooropgestelde eisen inzake comfort, maar zeker ook op het vlak van energieverbruik. Een van de sleutelelementen hierin is de juiste dimensionering van installaties en de selectie van producten die perfect op elkaar afgestemd zijn. 

Voor studiebureaus en architecten biedt detailengineering het voordeel dat de werking van technische installaties vooraf volledig nagerekend en gesimuleerd kan worden, zodat men nadien niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Voor de installateurs op de werf betekent het dat ze duidelijke plannen krijgen van hoe alle systemen opgebouwd moeten worden, zodat een aanzienlijke tijdswinst gerealiseerd kan worden terwijl tegelijk ook de kans op fouten gereduceerd wordt. En de latere gebruikers van een gebouw worden verzekerd van een systeem dat alle comfort biedt, met een minimaal energieverbruik.

Ook geïnteresseerd in detailengineering?

Neem contact met ons op!