Volgens de beroepsvereniging van de Belgische wateroperatoren Belgaqua bedraagt het gemiddelde waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden ongeveer 100 liter per dag per persoon. Nochtans is ons waterverbruik de voorbije twintig jaar nogal stevig gedaald. Zo liep het gemiddeld verbruik in het midden van de jaren 90 nog op tot 121 liter. Wat is er in tussentijd dan veranderd? Ten eerste werden...