Vragenvuurtje

Frequently Asked Questions about Engineering

Helemaal niet. Van Marcke Engineering is een zelfstandige business unit en werkt volledig onafhankelijk van de overige bedrijven binnen onze groep. Wij garanderen een 100% neutraal advies.
Kwalitatieve service aan professionals (bv. installateurs, projectontwikkelaars …) staat hoog op onze agenda. Door de toenemende vraag naar complexe en vernieuwende oplossingen legden een aantal van onze gepassioneerde ingenieurs zich toe op detail engineering. Samen met ervaren collega’s uit de sector vormen ze nu het kloppende hart van Van Marcke Engineering.
Zeker! Onze ingenieurs beperken zich trouwens niet tot advies. Ze stellen ook stavende dossiers op en verdedigen die (waar nodig) bij de bevoegde instanties.

Simpel: zowat alle professionals in de bouw- en energiesector. We lijsten ze even voor je op:

  • bouwpromotoren en projectontwikkelaars
  • algemene aannemers
  • architecten
  • studiebureaus
  • gemeenten, provincies en andere overheden
  • EPB-verslaggevers en ingenieursbureaus in de energiesector
  • installateurs
Onze dienstverlening is vooral gericht op complexe, collectieve en nieuwe energieoplossingen. We adviseren en ondersteunen echter ook projectontwikkelaars, sleutel-op-de-deurverkavelaars en aannemers die investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door middel van warmtenetten of geothermische projecten.